Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Het project beoogt diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Daarbij steekt het project in op vijf dimensies waarvan LHBTI er een is. De andere dimensies zijn etnische, culturele en religieuze diversiteit, gender, leeftijd en arbeidsbeperkingen en chronische ziekten. We brengen onder meer (LHBTI-)medewerkersnetwerken van arbeidsorganisaties in beeld die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. Tijdens bijeenkomsten voor deze ondertekenaars komen hun vertegenwoordigers met elkaar in contact. Daarnaast schrijven we kennisdocumenten met feiten en cijfers en best practices. Een daarvan heeft het thema ‘Het bevorderen van een open en inclusieve cultuur op de werkvloer voor LHBTI-werknemers’.

Diversiteit in bedrijf wil een motor zijn richting werkgevers voor acceptatie op de werkvloer van hun LHBTI-werknemers. Het project verzamelt LHBTI-specifieke kennis en tools over acceptatie van LHBTI op de werkvloer. Het project is geen hulpverleningsinstantie voor individuen.

Doelgroepen:

  • werkgevers van organisatie en bedrijven
  • Alle leeftijden
  • Homo’s
  • Lesbiennes
  • Biseksuelen
  • Transgenderpersonen
  • Niet-binaire personen
  • Interseksepersonen
  • Queers

Kennis van / ervaring met cultuursensitief  werken

Diversiteit in bedrijf richt zich op verschillende dimensies binnen diversiteit en begeleidt werkgevers in het opzetten/voeren van een effectief diversiteitsbeleid. Dit vereist een inclusieve werkcultuur waarin het van belang is dat er oog is voor verschillende culturen en identiteiten.

Contactpersoon:               mevrouw Khazar Lotfi, beleidsmedewerker

Onze handige functies & diensten

Contactpersoon:

mevrouw Khazar Lotfi, beleidsmedewerker

Adres

Ons adres:

Bezuidenhoutseweg 60, 2509 LK Den Haag

Internet:

-