eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek en een kliniek voor jongeren die kampen met de gevolgen van vroegkinderlijke of complexe traumatisering (vaak het gevolg van verwaarlozing, misbruik en mishandeling).

Naast 7×24 uur behandelsettingen bieden we ook ambulante en outreachende hulp.

 

Fier Rotterdam

Fier heeft sinds 2014 een locatie (24uurs behandelgroep)  in Rotterdam voor Asja (loverboy problematiek) en sinds 2017 is daar de opvang Metta (vroegkinderlijke traumatisering) en Gaja (beschermd wonen) bij gekomen.

Daarnaast hebben we in Rotterdam een ambulant (behandel) team dat outreachende hulp biedt wanneer er sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Naast intensieve begeleiding bieden we behandeling voor onder meer trauma.

Fier werkt aan trauma, trots en toekomst bij iedereen die te maken heeft met geweld in afhankelijkheidsrelaties.  (kan dus in relaties zijn, maar ook in een gezin of tussen kind en ouder.)

Bij aanmelding voor behandeling moet men 18 jaar zijn en van te voren een verwijsbrief van de huisarts opvragen.

Wanneer iemand onder de 18 is en behandeling/begeleiding  wil, moeten we hiervoor eerst goedkeuring krijgen van de gemeente (dit zoekt Fier uit).

Contactpersoon: A. de Wind, Manager Rotterdam

Telefoonnummer: 06 – 18628783

Voor Aanmeldingen en of Advies: 088 – 208 00 00

Doelgroepen:

 • Jongeren
 • Ouderen
 • Alle leeftijden
 • Vluchtelingen
 • Mensen met een beperking
 • Mensen met HIV/AIDS
 • Homo’s
 • Lesbiennes
 • Biseksuelen
 • Transgenderpersonen
 • Niet-binaire personen
 • Interseksepersonen
 • Queers

 

Kennis van / ervaring met cultuursensitief werken

Bi-culturele jongeren

Cliënten van Fier hebben van oudsher een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden en nationaliteiten. In 2007 startte Fier een opvang- en behandelsetting voor meisjes en vrouwen (12  t/m 23 jaar) die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld, respectievelijk Zahir. Beide voorzieningen zijn opgenomen in het LTA Jeugd en het LTA Volwassenen. De behoefte om een categorale voorzieningen te realiseren voor meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen kwam voort uit het gegeven dat eergerelateerde problematiek onvoldoende (h)erkend werd in de reguliere hulpverlening én omdat de uitgangspunten die in de Nederlandse jeugdzorg en volwassenenzorg worden gehanteerd bij eerkwesties vaak tegenproductief werken en escalatie van eervraagstukken eerder in de hand werkt dan dat ze de-escalerend werken. In de afgelopen 10,5 jaar heeft Fier niet alleen veel ervaring opgedaan met het opvangen van bi-culturele jongeren (meisjes en jonge vrouwen) maar ook ambulante begeleiding en behandeling geboden aan deze groep (ook jongens/mannen) en een heldere aanpak en specifieke methodieken ontwikkeld.

Relevante opdrachten / samenwerking

 • In opdracht van het ministerie van SoZaWe heeft Fier samen met de Augeo Foundation een e-learning module huwelijksdwang voor zorgprofessionals ontwikkeld (augeo.nl en www.huweijksdwang.info).
 • Fier is een van de partners van het ministerie van SoZaWe in de langlopende campagne nl. De campagne heeft als doel jonge mensen bewust te maken dat keuzevrijheid belangrijk is en dat praten kan helpen om eigen keuzes te mogen maken.

Adres

Ons adres:

Kralingseplaslaan 110, 3061 DG, Rotterdam