Wij voeren het LHBT-emancipatie beleid van de gemeente Rotterdam uit.

Hierbij richten we ons op de volgende doelstellingen:

 1. Bevorderen sociale acceptatie van seksuele diversiteit (LHBT), met name voor en door jongeren en binnen etnische- en religieuze kringen.
 2. LHBT-personen met name uit etnische en religieuze kringen weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring.

 

Beoogd resultaat

 • De deskundigheid van Rotterdamse professionals op het gebied van signalering en aanpak van pro­blemen rondom seksuele diversiteit is vergroot. De focus ligt hierbij op professionals in het onderwijs en in de woon- en sociale omgeving van LHBT’s. Hiertoe hebben jaarlijks minimaal 150 professionals deelgenomen aan een activiteit met dit doel.
 • Bij Rotterdamse leerlingen in het basisonderwijs is kennis toegenomen over seksuele diversiteit. Hiertoe hebben alle Rotterdamse basisscholen aandacht besteed aan dit onderwerp.
 • Bij Rotterdamse jongeren op het voortgezet onderwijs is de acceptatie van seksuele diversiteit toegenomen. Hiertoe hebben alle Rotterdamse scholen voor het voortgezet onderwijs aandacht
 • besteed aan dit onderwerp.
 • Onder Rotterdamse etnische- en religieuze gemeenschappen is de kennis over en acceptatie van seksuele diversiteit toegenomen. Hiertoe hebben jaarlijks minimaal 250 personen uit deze doelgroep deelgenomen aan een activiteit met dit doel.
 • LHBT-personen, met name jongeren, uit etnische en religieuze gemeenschappen voelen zich veiliger en gesteund en zijn weerbaarder in het sociale domein. Hiertoe hebben jaarlijks minimaal 200 perso­nen uit deze doelgroep een activiteit gevolgd met dit doel.
 • In traditionele (besloten) gemeenschappen is het gesprek op gang gebracht over verschillende taboeonderwerpen die samenhangen met seksuele diversiteit, gerelateerd aan de gangbare normen in de Nederlandse samenleving. Hiervoor zijn jaarlijks minimaal vijftien dialooggesprekken met deze doelgroepen georganiseerd.

Om deze resultaten te bereiken verstrekken we subsidies aan diverse partijen.

De gemeente Rotterdam werkt vanuit de afdeling beleid met name met subsidierelaties waarin we onze doelstellingen beogen te halen. Daarnaast hebben we verschillende afdelingen gericht op zorg en veilig.

De gemeente Rotterdam voorziet hierbij in verschillende behoeften:

 • Vraagwijzers als eerste aanspreekpunt en verwijzing naar wijkteam indien sprake is van multiproblematiek
 • Wijkteams als maatschappelijke begeleiding en eventuele doorverwijzing naar specifieke zorg indien noodzakelijk
 • Op beleidsniveau is er binnen het onderwerp Integratie aandacht voor LHBTI, hier kunnen bijvoorbeeld ook subsidies voor aangevraagd worden. Zie beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam voor meer informatie.
 • Verder dient de gemeente natuurlijk als algemeen aanspreekpunt bij vragen en problemen

Doelgroepen:

Geen specifieke doelgroep, bij de gemeente kan in principe iedereen met elke vraag terecht.

 • Jongeren
 • Ouderen
 • Alle leeftijden
 • Vluchtelingen
 • Mensen met een beperking
 • Mensen met HIV/AIDS
 • Homo’s
 • Lesbiennes
 • Biseksuelen
 • Transgenderpersonen
 • Niet-binaire personen
 • Interseksepersonen
 • Queers

 

Contactpersoon: C. Wolfs & A. Erkelens

E-mailadres: c.wolfs@rotterdam.nl  /  am.erkelens@rotterdam.nl

Telefoonnummer: 0623554629

 

Ons beleid richt zich op alle doelgroepen, we voeren geen doelgroepenbeleid.

Kennis van / ervaring met cultuursensitief werken

Aan de wijkteams wordt er dit jaar een cursus aangeboden over dit onderwerp.

Vanuit de beleidsafdeling zijn we bezig om het LHBTI-beleid en cultuursensitief werken meer integraal voor de hele gemeente in te zetten

Adres

Ons adres:

Timmerhuis, Halvemaanpassage 90

Telefoon:
Internet:

-