Wij bieden diverse vormen van begeleiding, zoals  counseling, relatietherapie, coaching en supervisie. We hebben ervaring en affiniteit met de LHTB-doelgroep. Onze hulpverlening is ontwikkelingsgericht en focust zich meer op het lichaam. Het lichaam geeft de mens de meest directe informatie over zichzelf. Die informatie wordt echter niet altijd begrepen of gebruikt. Haptonomie weet deze lichaamstaal te ‘vertalen’ door middel van directe aanraking, gesprekken en oefeningen. Haptonomie stelt mensen in staat zich bewust te worden van emoties die in het lichaam bewegen. Haptotherapie maakt mensen bewust van de wisselwerking die er bestaat tussen ‘voelen en emoties’ en ‘denken en handelen’.

 

Indicatie gebieden zijn:

 • Gestagneerde ontwikkeling.
 • Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten.
 • Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak. Hyperventilatie wordt veelal geclassificeerd als ademhalingsprobleem, maar kan ook een buikprobleem zijn. Als er om wat voor psychologische reden dan ook sprake is van een gespannen en ingehouden buik, bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerd adempatroon ontstaat en een normale buikademhaling niet meer mogelijk is. Haptotherapie is dan een mogelijke route om te (her)ontdekken en aan den lijve te ervaren hoe met een ontspannen buik als vanzelf weer een normaal adempatroon ontstaat.

 

Contactpersoon: Harm Muntinga

 

Doelgroepen:

 • Alle leeftijden
 • Mensen met hiv/aids
 • Homo’s
 • Lesbiennes
 • Biseksuelen
 • Queers

 

Kennis van / ervaring met cultuursensitief werken

In de praktijk begeleiden wij mensen uit diverse  culturen, wij hebben kennis over de sociale en culturele achtergronden. We zijn sensitief voor het feit dat in diverse culturen anders omgegaan wordt met het uiten van je zelf en het definiëren van je identiteit

Adres

Ons adres:

Paardenmarkt 54, 2611PC Delft

Telefoon: