IDEM is het expertisecentrum integratie, discriminatie en (Lhbt)-emancipatie voor Rotterdam. De missie van IDEM Rotterdam is om kennis en kracht van organisaties, professionals en vrijwilligers te verbinden met als doel dat iedereen op een eigen en gelijkwaardige manier Rotterdammer kan zijn. Lhbt-emancipatie is een van de thema’s van IDEM Rotterdam. We hebben een signalerende en adviserende rol naar de gemeente Rotterdam, brengen gevraagd en ongevraagd advies uit en zorgen voor agendering van onderwerpen. Dit doen we in samenspraak met deskundige organisaties en professionals binnen het kennisatelier Lhbt-emancipatie. Netwerkers van IDEM Rotterdam onderhouden een stadsbreed netwerk. Op die manier is IDEM in staat om signalen uit de stad vroegtijdig op te vangen en relevante partijen bij elkaar te brengen om kennis en kunde te delen. Op de website www.IDEMRotterdam  is meer  informatie te vinden voor organisaties en professionals die zich bezighouden met lhbt-emancipatie in Rotterdam. In het Stadsbeeld Lhbt-emancipatie wordt het beleid van de gemeente toegelicht en komen verschillende relevante ontwikkelingen aan bod. Verder is op de website een overzicht te vinden van beleidsstukken en gemeenteraadsvragen.

 

Contactpersoon: Nilza Pinto

 

Doelgroepen

  • Organisaties en professionals in Rotterdam

 

Kennis van / ervaring met cultuursensitief werken

Ja. Wij zijn een cultureel diverse organisatie met sterke motivatie om ons in te zetten voor gelijke behandeling. Allemaal hebben we een achtergrond in cultuursensitief werken.

Adres

Ons adres:

Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Telefoon: