RADAR is het bureau voor gelijke behandeling tegen discriminatie. Als zodanig hebben wij (professionals rondom) Rotterdamse LHBTI-personen veel te bieden, namelijk:

 • Trainingen op maat aan professionals die graag meer handvatten willen in het signaleren van en ondersteunen bij uitdagingen die samen kunnen gaan met seksuele en genderdiversiteit.
 • Een meldpunt voor discriminatiemeldingen. Als je als LHBTI-persoon, omstaander of professional met discriminatie te maken krijgt, kan je bij ons voor advies en info terecht en/ of een melding doen. Samen gaan we op zoek naar een passende aanpak of oplossing.
 • Gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs in samenwerking met COC Rotterdam en Schiedams Lef.
 • Een online tool waarmee leerkrachten in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en in jaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zelf (anoniem) kunnen testen wat de algemene houding onder hun leerlingen is ten opzichte van diversiteit, waaronder ook expliciet seksuele en genderdiversiteit. Vervolgens krijgen zij ‘toolkits’ aangeboden waarmee leerkrachten zelf in de klas aan de slag kunnen. Dit project heet Diverscity010 en is te vinden op www.diverscity010.nl
 • Samenwerking met Albeda College en Zadkine om seksuele en genderdiversiteit en andere taboeonderwerpen onder de studenten in het mbo-onderwijs bespreekbaar te maken. Met de Hogeschool Rotterdam en In-Holland werken we samen aan het bevorderen van een inclusief HBO-onderwijs.
 • Samenwerking met SPIOR en Rotterdamse scholen en migrantenorganisaties in het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit in verschillende culturele gemeenschappen.
 • Ontmoetings- en empowermenttrajecten voor LHBTI’S In samenwerking met partnerorganisaties .
 • Advies en deskundigheidsbevordering m.b.t. het bevorderen van inclusieve zorg in zorginstellingen; RADAR werkt hierbij samen met Partnerorganisaties zoals Humanitas, Pluspunt, Roze 50+, Resto van Harte e.a.
 • RADAR is partner en trekker van de Rotterdamse Veiligheidsalliantie Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van belangrijke partners zoals het COC Rotterdam, The Hang-Out 010, Rotterdam Pride, Gay Rotterdam, transcafé Rotterdam, Rainbow City, politie Eenheid Rotterdam en de gemeente. In geval van een crisis op gebied van veiligheid schakelen we snel met al deze partners om tot een passende oplossing te komen.
 • Vroegsignalering en onderzoek van wat betreft de situatie van LHBT’s in de stad, in samenwerking met het kenniscentrum IDEM.
 • RADAR beheert deze sociale kaart.

 

Contactpersoon: Sigrun Scheve, Tikho Ong, Mohammed Bencheikh, Rob Stoop, Karlijn van der Boon

 

Doelgroepen:

 • Jongeren
 • Ouderen
 • Alle leeftijden
 • Vluchtelingen
 • Migranten
 • Mensen met een beperking
 • Mensen met HIV/AIDS
 • Homo’s
 • Lesbiennes
 • Biseksuelen
 • Transgenderpersonen
 • Niet-binaire personen
 • Interseksepersonen
 • Queers

 

Kennis van / ervaring met cultuursensitief werken

RADAR is een antidiscriminatievoorziening. Sensitief werken met mensen met verschillende culturele achtergronden is essentieel onderdeel van wat we doen. Ook al onze aanpakken rondom seksuele en genderdiversiteit zijn cultuursensitief. We geven ook trainingen in cultuursensitief werken in relatie tot discriminatie en seksuele en genderdiversiteit.

 

Adres

Ons adres:

Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam

Telefoon: